Persoonlijke levenssfeer

Handvest van de toegang tot de site van de provincie Waals-Brabant

Lees het volgende: toegang tot, het bezoeken of gebruiken van deze site, betekenende uw acceptatie van deze voorwaarden. Als u deze voorwaarden niet accepteert, niet langer, bezoek en / of gebruiken van deze website en de informatie daarin.

U vindt op de site van de provincie Waals-Brabant

 • Veel pagina's met informatie in het Frans. De Nederlandse, Engels en Duits worden ontwikkeld.
 • Documenten die zijn afgegeven door de Provincie Waals-Brabant en voor het grote publiek, omgezet in bruikbare documenten elektronisch (De verspreiding van dergelijk materiaal zal geleidelijk).
 • Een home pagina geeft u een algemene beschrijving van de site.
 • Een interne zoekmachine Als u een willekeurige zoekterm in binnen de site.

De provincie Waals-Brabant zet zich in voor

 • Regelmatig de informatie voor u beschikbaar.
 • Hiermee kunt u met ons kantoor contact op te nemen via e-mail. We zullen reageren op deze e-mails zo snel
 • mogelijk is, hetzij door e-mail of per post.
 • Snel te wijzigen en te corrigeren eventuele onjuiste informatie zo snel mogelijk technische problemen. Als je een fout rapporteert, corrigeren wij deze zo spoedig mogelijk (dank u voor de vermelding van de URL van die pagina).
 • Denk goed na - maar zonder inzet - al uw suggesties voor het verbeteren van de site.

Afwijzing van verantwoordelijkheid

 • De site van de Provincie Waals-Brabant is de bedoeling dat de informatie tijdig en accuraat. Het is echter mogelijk dat de informatie niet is voltooid of nog niet aangepast. Provincie Waals-Brabant zal zich inspannen om eventuele fouten gemeld te corrigeren.
 • De informatie die door de site van de provincie Waals-Brabant is algemeen van aard en zijn niet bedoeld om betrekking op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit.
 • Provincie Waals-Brabant zal in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte die u zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot, het bezoeken of gebruiken van deze site, behalve in geval van fraude of grove schuld.
 • Deze website bevat links naar externe sites waarover de provincie Waals-Brabant geen zeggenschap heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt. Ze stemt ermee in om zo snel mogelijk te verwijderen eventuele verwijzing naar illegale sites, zoals zij heeft kennis.
 • Door het creëren van een link naar een site buiten of het aanvaarden van een externe site bevat een link naar haar website, de provincie Brabant Waals geeft geen impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de kwaliteit en reputatie van deze site.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

 • Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, tekst, logo's, lay-out, tekeningen, slogans, handelsnamen en andere elementen van deze site zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door wet-en regelgeving en internationale, die moeten worden nageleefd door alle bezoekers van de site.
 • Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Waals-Brabant of andere rechthebbenden, elke reproductie of het gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan op welke manier dan ook, is verboden.
 • Je moet echter wel het recht om beperkte fragmenten van de inhoud van deze site te gebruiken zonder voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat geven aan dat het originele document is gemaakt door de Provincie Waals-Brabant en een link naar de website van de Provincie Waals-Brabant. In geen geval zal deze uitgave mag worden gecompenseerd op welke wijze dan ook.

Persoonlijke gegevens

 • De provincie Waals-Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die u toevertrouwt tijdens het browsen op haar website. De gegevens worden verzameld om uw aanvraag te verwerken.
 • Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u een recht op inzage, wijzigen en tot op zekere hoogte, onderdrukking gegevens over u. Om dit recht uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke gegevensverwerking:

Herve Champagne
Information Officer
Avenue Einstein 2, 1300 Wavre.


adres

Het Provinciaal domein van Hélécine
Armand Dewolf straat 2
1357 Hélécine
Brabant-Wallon - Wallonie

Toegang

Wagen

 • Snelweg E40
 • (Bruxelles-Liége)
 • Uitrit n°26 (Hélécine)
 • Signalering aan de afrit van de snelweg

Openbaar Vervoer

 • Tienen Station 
 • Buslijn nr. 339 
 • Tienen-Hannuit
Uw route op Google Map

Openingsuren

Oktober - maart Horloge7.30 u - 18.30 u april -mei Horloge6h30 - 21h00 juni -augustus Horloge6h30 - 21h30 september Horloge6.30 u - 21.00u

Contact

phone019 65 54 91 fax019 65 51 57 Neem contact met ons

accesibilityHet gebied is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit